Overblik over virksomheden

Som en del af tilbuddet medfølger en virksomhedsrapport. Med denne får I et indblik i, hvordan sundheden ser ud blandt jeres medarbejdere. Resultaterne kan indgå som et strategisk redskab i udviklingen af sundhedsfremmende tiltag samt udgøre et sammenligningsgrundlag for en senere opfølgning blandt medarbejderne. Rapporten er anonymiseret og kan af denne grund kun udfærdiges ved et minimum af 20 sundhedsprofiler. Med virksomhedsrapporten følger: